Koning David

David en Goliath door Caravaggio

Koning David

David speelt voor Koning Saul, detail uit  'n schilderij (ca. 1657) Rembrandt van Rijn  Mauritshuis Den Haag. 


Koninig Davids leven staat beschreven in het boek SamuŽl. Als stamvader van het Judese koningshuis, regeerde hij van 1010 voor Chr. tot 970 voor Chr. Als jongste zoon uit een groot gezin, bracht hij zijn jeugd bij de schapen door. In deze periode, werd David getraind om zijn leven te beschermen tegen roofdieren. Zijn kroning kwam onverwachts, hij was de opvolger van Koning Saul, voor wie David vaak op de harp speelde.
Hij versloeg Goliath, met een steen uit zijn slinger. Het wapen waarmee hij levend tussen de schapen, flink geoefend had. Zijn vele gewonnen veldslagen, wekte jaloersheid op bij Saul. Dit was de oorzaak dat David tijdens zijn jonge jaren, op de vlucht voor Saul. Pas nadat Saul overleed, kwam hij op de troon. Ondanks het feit dat hij als koning, een stabieler leven leidde en veel militair succes had, kreeg hij het op latere leeftijd moeilijk door enkele van zijn zonen, vooral door Absalom.
David beminde vrouwen als geen ander. Hij bracht zelfs, door Uriah naar het front te sturen, de man van Batsheba om het leven, omdat hij zijn vrouw begeerde.

In de Joodse geschiedenis maar ook in het Nieuwe Testament, wordt David als een man gezien die wandelde met God, ondanks het feit dat hij typisch menselijke fouten maakte. ezien die 'wandelde met God' hoewel hij ook ernstige fouten beging. David erkende zijn fouten, meestal achteraf, maar hij had er altijd oprecht spijt van de dingen die hij misdaan had. Hij vroeg God om vergeving, dit was bij zijn voorganger Saul nooit het geval. Daarom vergaf God David steeds werd en beloofde hem dat zijn het koningshuis, in Davids dynastie zou blijven. 


Aphrodite en Adonis
Het Louvre
Parijs

 Aphrodite, werd uit het zeeschuim geboren


Crouching Aphrodite
Het Louvre
Parijs

Aphrodite,
haar Romeinse naam is Venus.


Aphrodite is de Godin van de Liefde en Schoonheid. Ze wordt op diverse afbeeldingen voorgesteld als een mooie vrouw. De roos is haar lievelingsbloem, zij beminde de
maagdenpalm en mirtenboom. De zwaan, mus en de duif, waren de door haar uitverkoren vogels.
Aphrodite werd geboren, nadat Cronus zijn vaders edele delen (penis) afhakte en in de zee wierp. Er ontstond een schuimmassa in de zee, waaruit Aphrodite naakt geboren werd. In een andere mythe wordt verteld dat zij de dochter van Zeus en Dione is.
Aphrodite betekent letterlijk: "uit het schuim geboren". De westenwind droeg haar naar Cyprus, waar zij werd aangekleed de Seizoenen. Cyprus was voor Aphrodite heilig.

Ze was getrouwd met de lelijke manke God Hephaistus. Dit was niet de partner van haar eigen keuze, maar dit huwelijk werd Aphrodite opgelegd door Godin Hera.
Aprhodite was verliefd op Ares, de
God van de Oorlog. Ares en Aphrodite kregen samen drie kinderen: Phobus, Deimos en Harmonia.


Overlevering verteld dat ze ook de moeder is van Eros en Anteros. Aphrodite had nog een grote liefde, en wel een gewone sterveling, Adonis  genaamd. Toen Adonis geboren werd, raakte Aphrodite meteen zo verliefd op hem, dat zij het vertelde aan Persephone.
Persephone werd echter ook verliefd op Adonis. Zij ontvoerde hem en wilde hem niet meer teruggeven. Aphrodite klaagde hierover bij Zeus.
Zeus besloot dat Adonis de ene helft van het jaar in de Onderwereld moest wonen bij
Persephone, en de andere helft van het jaar bij Aphrodite op Olympus .

Adonis jaagde graag op wilde zwijnen. Op een dag, toen hij op jacht was, werd hij door een wild zwijn gedood. Aphrodite werd wanhopig van verdriet en ging opnieuw naar Zeus, om hem te smeken Adonis vrij te laten uit de Onderwereld, waar de doden woonden. Wederom besloot Zeus, dat Adonis de helft van het jaar in de Onderwereld bij Persephone moest wonen en de andere helft bij Aphrodite.
Nergens staat beschreven hoe Hephaistus en Ares hierop reageerden, maar omdat Zeus Oppergod was, konden ze zich tegen zijn besluit niet verzetten.

Aphrodite is ook de moeder van Aeneas, een Trojaan, die bekend staat als   dappere held van de Trojaanse oorlog . Zeus had voor Aeneas een grote toekomst was weggelegd.  Hij besloot namelijk dat Aeneas, de grondlegger van het Romeinse rijk zou worden. Aeneas moest meer dan de grondlegger van het Romeinse rijk worden. Zeus wilde dat Aeneas de stamvader zou worden van een roemrijk geslacht, waartoe de eerste Romeinse keizers zouden behoren. 

Zeus of Eros, een van deze twee, (men is hier niet helemaal duidelijk over) zorgde ervoor dat Aphrodite verliefd werd op Anchises. Uit deze relatie werd Aeneas geboren. Aphrodite waarschuwde Anchises om aan niemand te vertellen dat Aeneas hun beider zoon was.
Maar Anchises vertelde dit verhaal rond en Zeus strafte Anchises met totale blindheid en verlamming. Uit het brandende Troje kon
Anchises alleen gered worden door Aeneas. Liefdevol droeg Aeneas zijn vader op zijn rug Troje uit. Anchises stierf op de terugreis naar ItaliŽ.

Omdat Anchises een gewone sterveling was, en gewoon ouder werd, kon Aphrodite haar liefde voor hem niet langdurig bewaren. Stervelingen bezaten nu eenmaal niet de eeuwige jeugd, terwijl de goden die wel bezaten. Ook al bleef Aphrodite, Anchises niet trouw, ze stond wel hun beider zoon , Aeneas zijn leven lang bij in de vele gevaren die hij moest doorstaan.

Het meeste schaamteloze moment voor Aphrodite was dat haar wettige echtgenoot Hephaistus, die wist dat ze met Ares vreemdging, Aphrodite en Ares ving in een gouden net . Daarna toonde hij hen aan de Olympianen. De meeste
Olympianen
schaamden zich voor Aphrodite en Ares. Ze wilden niets meer met hen te maken hebben. Maar Hermes bevrijdde Ares en Aphrodite uit het gouden net. Als dank voor de bevrijding, ging Aphrodite met Ares naar bed. Hieruit werd een Hermaphroditus geboren, die het vrouwelijke en mannelijke geslacht bezat.

 


Auguste Rodin

De Franse beeldhouwer, (FranÁois Auguste Renť )geboren op 12 november 1840 te Parijs hij overleed op 17 november 1917 te Meudon, was een groot beeldhouwer wiens moderne beeldhouwkunst een schok van onder de mensen van zijn tijd veroorzaakte. Hij behandelde de klassieke beeldhouwkunst van de menselijke figuur op een voor zijn tijdgenoten, op een vernieuwende onbekende manier en toonde door een opmerkelijk gebruik van materialen een voor die tijd ongekend realisme. Men verdacht hem er zelfs van geen beeldhouwwerken maar afgietsels van levende mensen te maken. Zijn werken maken, zelfs vandaag nog, ín enorme indruk door de levendige uitstraling van het menselijk lichaam.

Populaire afbeelding van Confucius
Thian Hock Keng Tempel

Beeld van Confusius,
voorgevel van de Confucion Tempel


Confucius

Confucius was een beroemd denker en uit het oude China, voordat het Chinese keizerrijk werd gevormd. Zijn filosofie legde de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal, orde, en respect voor de meerdere, en won vooral aan populariteit door de krachtige traditionele Chinese stellingen die hij nam. Zijn invloed, die ruim verspreid was over Japan, Korea en Vietnam,  op de Chinese beschaving zou niet onderschat moeten worden. Dit kwam vooral door het Confucianisme ("The school of the Scholars"),  leerschool was van de geleerden van een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551-497 v Chr.) volgt. Tot aan het begin van de twintigste eeuw is het Confucianisme de Chinese Filosofie.


 

 

Wijsheden van Confucius

Confucius Wijsheden (China 551- 479 v Chr.)

Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar. Confucius

Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening. Confucius

Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dat is kennis. Confucius

Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten. Confucius.

Van nature zijn we broeders, door opvoeding worden we vreemden. Confucius

Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen. Confucius

In een goed geregeerd land is armoede iets om je over te schamen. In een slecht geregeerd land is rijkdom iets om je voor te schamen. Confucius

Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen. Als je een onwaardig mens tegen komt, beproef dan jezelf! Confucius

De edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfhoofdig. Confucius

Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden. Confucius

Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart. Confucius

Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken. Confucius

Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede, zou er niets slechts meer zijn. Confucius

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen. Confucius

Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen. Confucius

Het is goed openhartig naar anderen te zijn, maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn, en als het mogelijk is moet je respectvolle en aardige woorden gebruiken. Confucius

Vergeef je vijand, verzoen je met hem, help hem, roep God voor hem aan. Confucius

Vleierij en glad van tong zijn, wijzen zelden op een oprecht mens. Confucius

Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden. Confucius

Onze grootste roem ligt er niet in dat wij nooit vallen, maar dat we iedere keer dat we vallen weer opstaan. Confucius

Hemel betekent een zijn met God. Confucius

Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeŽn. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis. Confucius